Autentificați-vă

Administrare cont

Reducere la prima cumpărătură pe Buvu.ro 16 LEI *

* Reducerea o puteți folosi pentru o comandă în valoare de peste 160 LEI
 
 

Consimțimântul la procesarea datelor cu caracter personal din motivul: Raport comercial

Consimțimântul la procesarea datelor cu caracter personal din motivul: Raport comercial

Stimată doamnă, Stimate domn,

În numele societății Postershop s.r.o. (denumită în continuare „administrator“), având sediul în Pujmanové 886/17, Praga 4, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Curtea Municipală din Praga, sub număr de dosar C 197995, vă rugăm să vă exprimați consimțământul la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, și anume din motivul unui raport comercial potențial sau în scopul încheierii unui contract de vânzare cumpărare.

Datele, pe care le vom procesa în baza consimțământului dumneavoastră, includ prenumele, numele

(în cazul întreprinzătorilor și denumirea comercială, nr. de identificare și sediul), datele de contact (adresa de e-mail, telefonul, adresa de comunicare acte), datele privind tranzacțiile, informațiile din agendele convorbirilor telefonice sau alte interacțiuni între dumneavoastră și noi. Este vorba de datele pe care le obținem direct de la dumneavoastră sau de la terții cu care colaborăm.

Temeiul legal pentru procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este încuviințarea dumneavoastră acordată prin prezenta administratorului în sensul art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal).

 În scopul executării prezentului contract și expedierii produselor cumpărate, datele cu caracter personal pot fi predate către alte persoane, și anume în cazul în care a fost selectată o altă modalitate de remitere decât ridicarea personală la sucursală.

Printre entitățile mai importante se numără:

Urgent Cargus S.A. Magurele, Atomistilor street no. 99 - 115, C1 block, Ilfov county, 077125, UIC: RO3541906, RC: J23/344/2013

Stormware s.r.o., ZA prachárnou 4962/45, 58601, Jihlava, nr. de identificare: 25313142

FROGMAN S.R.O. (Pošta bez hranic) Komenského 25, Zlín Malenovice, 763 02, nr. de identificare: 49434624

GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, nr. de identificare: 26046768

 

 

Datele cu caracter personal menționate mai sus pot fi procesate atât manual, cât și automatizat și vor fi procesate exclusiv pentru scopurile menționate mai sus și nu vor fi predate către alte persoane (în afara excepției stabilite mai sus), nici nu vor putea fi consultate de către alți destinatari ai datelor cu caracter personal.

 

Societatea Postershop s.r.o. (administratorul) va procesa datele cu caracter personal doar pentru o perioadă strict necesară de valabilitate a raportului contractual (eventual al contractelor menționate) și în scopul exercitării drepturilor juridice conexe (de exemplu, perioada de garanție etc.). În cazul în care nu deveniți clientul nostru, încuviințarea dumneavoastră va fi valabilă 10 ani de la acordarea acesteia.

 Încuviințarea este voluntară și, de aceea, în orice moment, în cazul îndeplinirii condițiilor stabilite în reglementările date, aveți dreptul la corectarea și ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal și dreptul de a ridica obiecții împotriva procesării sau de a depune contestație la Autoritatea pentru Protecția Datelor cu caracter Personal.

De asemenea, aveți dreptul ca oricând să controlați datele dumneavoastră în baza de date sau să solicitați ca firma Postershop, s.r.o. să vi le predea. Adresați această cerere pe adresa de e-mail eshop@buvu.ro.

Produsele au fost puse în coș