Autentificați-vă

Administrare cont

Reducere la prima cumpărătură pe Buvu.ro 16 LEI *

* Reducerea o puteți folosi pentru o comandă în valoare de peste 160 LEI
 
 

Termenii și condițiile

Termeni și condiții de comercializare

1. Prevederi introductive

Acești termeni și condiții de comercializare delimitează și precizează drepturile și obligațiile vânzătorului și ale cumpărătorului în cadrul raporturilor contractuale încheiate prin intermediul magazinului pe internet www.buvu.ro . Cumpărătorul are posibilitatea să ia la cunoștință acești Termeni și condiții de comercializare înainte de expedierea comenzii sale, fiindu-i atrasă atenția asupra acestora într-un avans temporal suficient. Prin expedierea comenzii sale, cumpărătorul confirmă că a luat la cunoștință acești Termeni și condiții de comercializare și că este de acord cu acestea.

Acești termeni și condiții de comercializare (denumite în continuare ”Termeni și condiții”) au fost elaborate potrivit prevederilor Legii nr. 89/2012 Culegere, Codul civil al Republicii Cehe, varianta în vigoare (denumit în continuare ”Cod civil” și Legea nr. 634/1992 Culegere privind protecția consumatorului Republicii Cehe, cu modificările și completările ulterioare.)

Vânzătorul și operatorul magazinului pe internet www.buvu.ro este Postershop s.r.o., nr. de identificare: 24259896, înregistrată la Autoritatea pentru licențe de funcționare din Praga 4. Locul efectuării prestației din toate raporturile contractuale este Na Košince 106/3, 180 00 Praha – Libeň, Republica Cehă.

în conformitate cu art. 1827, vânzătorul îi furnizează cumpărătorului, care este consumator, textul Termenilor și condițiilor prin intermediul unui e-amil.

Toate raporturile contractuale se supun ordinii de drept a Republicii Cehe.

2. Delimitarea noțiunilor

 • Contractul de consumator - contractul de vânzare-cumpărare, contractul de antrepriză, eventual alte contracte potrivit Codului civil, dacă părțile contractante sunt, pe de o parte, consumatorul și, pe de altă parte, vânzătorul.
 • Consumatorul (cumpărătorul) - este persoana fizică care, în cursul încheierii și al executării contractului nu acționează în cadrul activității sale comerciale sau al unei alte activități de afaceri sau în cadrul executării independente a ocupației sale.
 • Cumpărătorul care nu este consumator - este persoana fizică care, în cursul încheierii și al executării contractului acționează în cadrul activității sale comerciale sau unei alte activități de afaceri sau în cadrul executării independente a ocupației sale.

3. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare

Comanda cumpărătorului, completată reglementar și prin intermediul magazinului pe internet, www.buvu.ro, este propunerea fermă pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu vânzătorul, cu precizarea că, cumpărătorul este legat de propunerea sa de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare pe o perioadă de 21 de zile de la expedierea comenzii.

Vânzătorul confirmă fără întârziere obținerea comenzii în sensul art. 1827 alin. 1 din Codul civil al Republicii Cehe prin intermediul unui e-mail pe adresa de e-mail menționată de către cumpărător în comandă, cu precizarea că această confirmare nu reprezintă acceptarea propunerii de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare. Contractul de vânzare-cumpărare propriu-zis este încheiat prin acceptarea propunerii de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare de către vânzător, cu precizarea că, drept acceptare se consideră trimiterea produselor de către vânzător către cumpărător sau acceptarea expresă a propunerii de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare de către vânzător prin intermediul e-mailului. Consumatorul are dreptul să anuleze comanda, deci să revoce propunerea sa de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare fără nicio sancțiune până în momentul expedierii produselor. Consumatorul este obligat să-i comunice acest lucru vânzătorului prin e-mail.

În cazul în care cumpărătorul vrea să anuleze comanda pentru produsele care au fost comandate special pentru el, a fost stabilită taxa storno în cuantum de 50% din prețul de vânzare-cumpărare al produselor.

Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în limba cehă și în limba română. În cazul unor contradicții, are prioritate versiunea cehă. În urma încheierii, contractul de vânzare-cumpărare este arhivat doar pe perioada strict necesară pentru soluționarea acestuia, cu precizarea că, în cursul acestei perioade, poate fi făcut accesibil la cererea scrisă a consumatorului. Modificarea comenzii și rectificarea greșelilor sunt posibile până în momentul predării produselor pentru expediție.

4. Abandonarea contractului de către consumator potrivit art. 1829 alin. 1 Codul civil al Republicii Cehe

Consumatorul are dreptul să abandoneze contractul fără specificarea motivului în termen de 14 zile de la preluarea produselor (la contractul de vânzare-cumpărare al cărui obiect sunt mai multe tipuri de produse sau livrarea mai multor părți, de la data preluării ultimei livrări de produse; la contractul de vânzare-cumpărare, al cărui obiect este livrarea periodică repetată de produse, de la data preluării primei livrări de produse).

În scopurile exercitării dreptului la abandonarea contractului, consumatorul trebuie să notifice abandonarea prezentului contract către vânzător, societatea Postershop s.r.o., având sediul în Praga 4, Pujmanové 17, Praga 4 PSČ 140 00, nr de identificare: 24259896, și anume pe e-mailul eshop@buvu.ro, în forma unui act juridic unilateral (de exemplu, printr-o scrisoare expediată prin intermediul prestatorului de servicii poștale, prin fax sau e-mail).. Consumatorul poate face uz de formularul tip atașat pentru abandonarea contractului, însă aceasta nu este obligația lui. Pentru a putea fi respectat termenul pentru abandonarea prezentului contract, este suficientă trimitea notificării de abandonare a contactului înainte de expirarea termenului aferent.

În cazul în care consumatorul abandonează contractul de vânzare-cumpărare, îi vor fi restituite, fără întârziere inutilă, cel târziu în termen de 14 zile de la data când vânzătorul preia notificarea privind abandonarea contractului de vânzare-cumpărare, toate plățile pe care le-a obținut din partea consumatorului, inclusiv cheltuielile cu livrarea (cu excepția cheltuielilor suplimentare apărute ca urmare a modalității de livrare alese, care este diferită de cea mai ieftină modalitate de livrare standard oferită de către vânzător).

 

Pentru restituirea plăților, vânzătorul va folosi același mijloc de plată pe care l-a folosit consumatorul pentru efectuarea tranzacției inițiale. În cazul în care consumatorul plătește prin modalitatea cu ramburs, trebuie să-i trimită vânzătorului numărul contului său bancar, în scris, din același e-mail pe care
l-a folosit de consumator la comanda. În acest fel, consumatorul nu va suporta în niciun caz costuri suplimentare. Vânzătorul returnează plata numai după primirea și verificarea produselor returnate. Consumatorul trebuie să trimită produsele înapoi la adresa Frogman s.r.o. fără întârzieri nejustificate, în cel mult 14 zile de la data retragerii contractului de cumpărare. – ID 6990, Str. Borsului 56, Oradea, Bihor, 410605 cu precizarea ca consumatorul va suporta costurile directe de returnare a produselor. Perioada se consideră a fi respectată dacă consumatorul trimite vânzătorului produsele returnate înainte de expirarea termenului de 14 zile. Consumatorul este responsabil doar pentru reducerea valorii produselor ca urmare a manipulării acestor produse într-un alt mod decât cel necesar pentru a se familiariza cu natura și proprietățile produselor, inclusiv cu funcționalitatea acestora.

Potrivit art. 1837 din Codul civil al Republicii Cehe, consumatorul nu poate abandona contractul:

 • a) privind prestarea serviciilor, dacă acestea au fost îndeplinite cu acordul său prealabil expres înainte de expirarea termenului pentru abandonarea contractului iar întreprinzătorul, înainte de încheierea contractului,
  i-a comunicat consumatorului că, într-un astfel de caz, nu are dreptul la abandonarea contractului,
 • b) privind livrarea produselor sau prestarea serviciilor, al căror preț depinde de oscilațiile pieței financiare independent de voința întreprinzătorului și care se pot produce în cursul termenului pentru abandonarea contractului,
 • c) privind livrarea băuturilor alcoolice care pot fi livrate abia după expirarea perioadei de treizeci de zile și al căror preț depinde de oscilațiile pieței financiare independent de voința întreprinzătorului,
 • d) privind livrarea de produse care au fost modificate potrivit dorinței consumatorului sau pentru persoana sa,
 • e) privind livrarea produselor ușor perisabile, precum și a produselor care, după livrare, au fost amestecate ireversibil cu alte produse,
 • f) privind reparația sau mentenanța efectuată în locația stabilită de către consumator la cererea acestuia; acest lucru nu este însă valabil în cazul efectuării ulterioare a altor reparații decât cele cerute sau al livrării altor piese de schimb decât cele cerute,
 • g) privind livrarea produselor într-un ambalaj închis, pe care consumatorul le-a scos din ambalaj din motive de igienă și acestea nu mai pot fi puse înapoi,
 • h) privind livrarea unei înregistrări audio sau video sau a programului de calculator, dacă a deteriorat ambalajul lor original,
 • i) privind livrarea ziarelor, a publicațiilor periodice sau a revistelor,
 • j) privind cazarea, transportul, alimentația sau petrecerea timpului liber, dacă întreprinzătorul furnizează aceste prestații într-un termen stabilit,
 • k) încheiat în baza unei licitații publice potrivit legii care reglementează licitațiile publice, sau
 • l) privind livrarea conținutului digital, dacă acesta nu a fost livrat pe un suport material și a fost livrat cu acordul prealabil expres al întreprinzătorului înainte de expirarea termenului pentru abandonarea contractului iar întreprinzătorul, înainte de încheierea contractului,
  i-a comunicat consumatorului că, într-un astfel de caz, nu are dreptul la abandonarea contractului,

Contractul nu poate fi abandonat fără specificarea motivului în cazul în care produsele au fost deja consumate parțial sau au fost modificate în orice fel de către client. Nu se poate abandona nici contractul privind produsele al căror caracter exclude acest lucru, îndeosebi din motive de igienă. În cazul în care produsele returnate sunt incomplete, deteriorate sau vizibil uzate, vânzătorul poate exercita dreptul la despăgubire. În scopurile de abandonare a contractului privind produsele modificate la cererea clientului se înțeleg următoarele:

- tablourile înrămate, posterele (adică clientul și-a ales culoarea și tipul de ramă)

- toate produsele făcute la comandă din secția fototablouri (fototabloul este întotdeauna făcut la cerere și în baza comenzii unui client concret).

La expedierea produselor în cazul în care s-a exercitat dreptul la abandonarea contractului din motive legale, cumpărătorul este obligat să trimită produsele înapoi prin modalitatea adecvată în așa fel, încât să nu se producă o eventuală deteriorare. Cumpărătorul este obligat să ambaleze reglementar (potrivit Termenilor și condițiilor prestatorului de servicii de transport), în așa fel încât produsele să nu se deterioreze.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza preluarea coletului trimis înapoi către vânzător în cazul în care, la remiterea către vânzător, coletul este vădit deteriorat, rupt etc. Într-un astfel de caz, cumpărătorul trebuie să reclame coletul la compania de transport la care a expediat coletul.

5. Abandonarea contractului de către cumpărătorul care nu este consumator

În cazul cumpărătorului, care nu este consumator, nu este posibilă abandonarea contractului.

6. Transportul

Cheltuielile cu taxa poștală și cu ambalarea, pe care cumpărătorul și le-a ales în comandă, sunt suportate de către cumpărător și aceste costuri se ghidează după lista de prețuri la zi a vânzătorului, care se află pe
site-ul web www.buvu.ro .

Cumpărătorul este obligat ca, înainte de preluarea coletului, să controleze dacă acesta este nedeteriorat. În cazul oricărei deteriorări vizibile a coletului, cumpărătorul este obligat să refuze coletul și să-l informeze fără întârziere inutilă pe vânzător, cel târziu în termen de 24 de ore, prin e-mail pe eshop@buvu.ro , care va reclama el însuși coletul la serviciul de transport. În cazul în care cumpărătorul preia produsele într-un colet care pare nedeteriorat și, ulterior constată că o parte din produse sau toate produsele sunt deteriorate, este obligat să-l informeze pe vânzător pe adresa de e-mail eshop@buvu.ro cel târziu în termen de 24 de ore de la preluarea coletului. Simultan cu aceasta, cumpărătorul este obligat să reclame coletul la serviciul de transport și să inițieze procedura de reclamație la compania de transport (acest fapt reiese din Termenii și condițiile companiei de transport). În acest caz, vânzătorul va acorda cooperarea completă pentru soluționarea reclamației.

7. Condițiile de plată

 • Plata cu ramburs - banii pentru produse îi plătește cumpărătorul abia la preluarea produselor
 • Transfer bancar - după obținerea comenzii (a propunerii pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare), vânzătorul îi trimite cumpărătorului cuantumul prețului de vânzare-cumpărare, numărul contului bancar și simbolul variabil al plății. Cumpărătorul plătește produsele în contul bancar al vânzătorului înainte de expedierea produselor, în caz contrar, produsele nu vor fi expediate, eventual predate. Această modalitate de plată a prețului de vânzare-cumpărare este considerată ca plată în avans a prețului de vânzare-cumpărare.
 • Cardurile de plată - după crearea comenzii (a propunerii pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare), cumpărătorul este redirecționat pe procesatorul de plăți sigur al băncii. Această modalitate de plată a prețului de vânzare-cumpărare este considerată ca plată în avans a prețului de vânzare-cumpărare. Salariații noștri nu au acces la datele despre cardul dumneavoastră, totul este doar în mâinile băncii.

8. Drepturi din prestații defectuoase

Drepturile și obligațiile din prestații defectuoase se supun reglementărilor juridice general valabile, îndeosebi prevederilor de la art. 1914 la 1925, art. 2099 la 2117 și art. 2161 la 2174 din Codul civil al Republicii Cehe.

Dreptul cumpărătorului dintr-o prestație defectuoasă este constituit de o defecțiune pe care o are obiectul în cursul trecerii pericolului de pagubă asupra cumpărătorului, chiar dacă acest defect se manifestă mai târziu. Dreptul cumpărătorului va fi constituit și de un defect apărut mai târziu, pe care vânzătorul l-a cauzat prin încălcarea obligației sale.

În cazul în care defectul prestației reprezintă o încălcare esențială a contractului, cumpărătorul are dreptul:

 •  a) la înlăturarea defectului prin livrarea unui obiect nou fără defect sau livrarea obiectului lipsă,
 •  b) la înlăturarea defectului prin repararea obiectului,
 •  c) la reducerea adecvată a prețului de vânzare-cumpărare, sau
 •  d) la abandonarea contractului.

Cumpărătorul îi va comunica vânzătorului care drept și-a ales în cursul comunicării defectului sau, fără întârziere inutilă, după comunicarea defectului. Cumpărătorul nu poate schimba opțiunea aleasă fără acordul vânzătorului; acest lucru nefiind valabil în cazul în care cumpărătorul solicită reparația defectului care se va arăta a fi imposibil de reparat. În cazul în care cumpărătorul nu înlătură defectele în termenul adecvat sau dacă îl anunță pe cumpărător că nu înlătură defectele, cumpărătorul poate solicita, în loc de înlăturarea defectului, reducerea prețului de vânzare-cumpărare sau poate abandona contractul.

În cazul în care cumpărătorul nu optează pentru dreptul său la timp, îi revin drepturile ca în cazul încălcării neesențiale a contractului.

În cazul în care prestația defectuoasă reprezintă o încălcare neesențială a contractului, cumpărătorul are dreptul la înlăturarea defectului sau la reducerea adecvată a prețului de vânzare-cumpărare.

Până în momentul în care cumpărătorul nu exercită dreptul la reducerea prețului de vânzare-cumpărare sau nu abandonează contractul, vânzătorul poate livra ceea ce lipsește sau să înlăture defectul juridic. Vânzătorul poate înlătura alte defecte potrivit opțiunii proprii, prin reparația obiectului sau livrarea unui obiect nou; opțiunea nu are voie de a-i cauza cumpărătorului cheltuielile inadecvate.

În cazul în care vânzătorul nu înlătură defectul obiectului la timp sau refuză să înlăture defectul obiectului, cumpărătorul poate cere reducerea prețului de vânzare-cumpărare sau poate abandona contractul. Cumpărătorul nu poate schimba opțiunea realizată fără acordul vânzătorului.

Cumpărătorul nu poate abandona contractul și nici să ceară livrarea unui obiect nou în cazul în care nu poate returna obiectul în starea în care l-a obținut. Aceasta nu este valabil:

 •  a) dacă s-a produs schimbarea stării ca urmare a inspecției cu scopul de a descoperi defectul obiectului,
 •  b) dacă cumpărătorul a folosit obiectul încă înainte de descoperirea defectului,
 •  c) dacă cumpărătorul nu a cauzat imposibilitatea de returnare a obiectului în stare neschimbată, printr-o acțiune sau omisiune, sau
 •  d) dacă cumpărătorul a vândut obiectul încă înainte de descoperirea defectului, dacă l-a consumat sau dacă l-a modificat în cursul utilizării obișnuite; dacă acest lucru s-a întâmplat doar în parte, cumpărătorul îi va returna vânzătorului ceea ce mai poate fi returnat și îi va furniza vânzătorului compensație până la cuantumul beneficului pe care l-a avut din utilizarea obiectului.

În cazul în care cumpărătorul nu anunță defectul la timp, pierde dreptul la abandonarea contractului.

Drepturile din defecte se exercită pe aceste adrese:

Pentru expedierea produselor: Frogman s.r.o. – ID 6990, Strada Ogorului 3G, Fan Courier, Oradea, Bihor, 410554

La expedierea produselor în cazul în care s-a exercitat dreptul din defectul produsului, cumpărătorul este obligat să trimită produsele înapoi prin modalitatea adecvată în așa fel, încât să nu se producă o eventuală deteriorare. Cumpărătorul este obligat să ambaleze reglementar (potrivit Termenilor și condițiilor prestatorului de servicii de transport), în așa fel încât produsele să nu se deterioreze.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza preluarea coletului trimis înapoi către vânzător în cazul în care, la remiterea către vânzător, coletul este vădit deteriorat, rupt etc. Într-un astfel de caz, cumpărătorul trebuie să reclame coletul la compania de transport la care a expediat coletul. Decizia finală privind modalitatea în care trebuie trimis coletul înapoi către vânzător este în competența cumpărătorului.

9. Drepturile dintr-o prestație defectuoasă și garanția pentru calitate în cazul cumpărătorului care este consumator

Vânzătorul este responsabil față de cumpărătorul care este consumator, pentru faptul că produsele preluate nu au defecte, îndeosebi vânzătorul răspunde în fața cumpărătorului pentru faptul că, în momentul în care cumpărătorul a preluat obiectul:

 • a) obiectul are caracteristicile convenite de către părți și, dacă lipsește o astfel de convenție, caracteristicile pe care vânzătorul sau fabricantul le-au descris sau pe care cumpărătorul le-a așteptat având în vedere natura produselor și în baza publicității efectuate de către vânzător,
 • b) obiectul este potrivit pentru scopul pentru care vânzătorul îl menționează sau pentru care se utilizează acest obiect în mod obișnuit,
 • c) obiectul corespunde, prin calitate sau execuție, modelului sau mostrei convenite, dacă calitatea sau execuția au fost stabilite potrivit mostrei sau modelului convenit,
 • d) obiectul este în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și
 • e) obiectul îndeplinește cerințele reglementărilor juridice.

Cumpărătorul este în drept să exercite dreptul din defect în termen de 24 de ore de la preluarea produselor.

În cazul în care obiectul nu are caracteristicile menționate, cumpărătorul poate solicita și livrarea unui obiect nou fără defecte, dacă, având în vedere natura defectului, acest lucru este inadecvat, dar dacă defectul se referă doar la una din componentele obiectului, cumpărătorul poate solicita doar înlocuirea acelei componente; dacă acest lucru nu este posibil, poate abandona contractul. Dacă însă, având în vedere natura defectului, acest lucru este disproporțional, îndeosebi dacă defectul poate fi înlăturat fără întârziere inutilă, cumpărătorul are dreptul la înlăturarea gratuită a defectului.

Dreptul la livrarea unui obiect nou sau înlocuirea componentei îi revine cumpărătorului și în cazul unui defect care poate fi înlăturat, dacă nu poate utiliza obiectul reglementar din cauza apariției repetate a defectului după reparație sau datorită unui număr mai mare de defecte. Într-un astfel de caz, cumpărătorul are și dreptul de a abandona contractul.

În cazul în care cumpărătorul nu abandonează contractul sau dacă nu exercită dreptul la livrarea unui obiect nou fără defecte, la înlocuirea componentei acestuia sau la reparația obiectului, poate cere o reducere adecvată. Cumpărătorul are dreptul la o reducere adecvată și în cazul în care vânzătorul nu-i poate livra un obiect nou fără defecte, nu-i poate înlocui componentele acestuia sau repara obiectul, precum și în cazul în care vânzătorul nu asigură remediere într-o perioadă adecvată sau dacă remedierea i-ar cauza consumatorului dificultăți însemnate.

Drepturile din defecte se exercită pe aceste adrese:

Pentru expedierea produselor: Frogman s.r.o. – ID 6990, Strada Ogorului 3G, Fan Courier, Oradea, Bihor, 410554

În cazul în care cumpărătorul cere acest lucru, vânzătorul îi confirmă în scris limita și durata de valabilitate a obligațiilor sale în cazul unei prestații defectuoase. În cazul în care natura obiectului nu împiedică acest lucru, confirmarea poate fi înlocuită cu actul privind cumpărarea obiectului conținând datele menționate.
În cazul în care cumpărătorul exercită dreptul din prestație defectuoasă, vânzătorul îi confirmă în scris când a exercitat acest drept, precum și efectuarea reparației și durata acesteia.

La expedierea produselor în cazul în care s-a exercitat dreptul din defectul obiectului, cumpărătorul este obligat să trimită produsele înapoi prin modalitatea adecvată în așa fel, încât să nu se producă o eventuală deteriorare. Cumpărătorul este obligat să ambaleze reglementar (potrivit Termenilor și condițiilor prestatorului de servicii de transport), în așa fel încât produsele să nu se deterioreze.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza preluarea coletului trimis înapoi către vânzător în cazul în care, la remiterea către vânzător, coletul este vădit deteriorat, rupt etc. În acest caz, cumpărătorul trebuie să reclame coletul la compania de transport la care a expediat coletul. Însă decizia în legătură cu modalitatea de trimitere a coletului înapoi către vânzător este în competența cumpărătorului.

În cazul în care produsul fototapet este scos din ambalajul original, s-a manipulat cu acesta, a fost aplicat pe perete sau o altă suprafață, reclamația acestuia nu mai este posibilă. Îndată ce abțibildul este dat jos de pe suport, reclamația acestuia nu mai este posibilă. În ambele cazuri este vorba de produse specifice. De aceea, recomandăm ca, înainte de aplicația propriu-zisă, să controlați bine produsul pentru a vedea dacă nu este deteriorat, nu are vreun defect etc.

10. Garanția pentru calitate în cazul cumpărătorului care nu este consumator

Cumpărătorului, care nu este cumpărător, vânzătorul nu-i furnizează garanția pentru calitatea produselor, dacă acest lucru nu a fost convenit expres între părți. În acest caz, răspunderea vânzătorului pentru defecte se supune Codului civil al Republicii Cehe.

11. Prețurile și valabilitatea ofertei

Toate prețurile sunt specificate cu TVA inclus, care este valabilă în momentul expedierii comenzii. În cazul în care, până la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, eventual până la expedierea produselor, TVA-ul se schimbă, cumpărătorul, având în vedere modalitatea de plată aleasă de către cumpărător, este obligat să achite restul de plată din prețul de vânzare-cumpărare, eventual, vânzătorul, fără întârziere, îi trimite cumpărătorului un e-mail conținând cererea de comunicare a locației în care să-i fie achitat cumpărătorului surplusul din prețul de vânzare-cumpărare. Toate prețurile produselor inclusiv cele de acțiune promoțională sunt valabile până la revocare sau epuizarea stocului.

Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că pot apărea cazuri în care nu se ajunge la
încheierea contractului de vânzare-cumpărare între Vânzător și Cumpărător, și anume
îndeosebi în cazul în care Cumpărătorul comandă produsele la prețul publicat din
greșeală ca urmare a erorii sistemului informatic intern al Vânzătorului, Vânzătorul este
în drept să abandoneze contractul de vânzare-cumpărare și după ce Cumpărătorul a
obținut e-mailul confirmând comanda lui. Într-un astfel de caz, Vânzătorul îl informează
pe Cumpărător în legătură cu acest fapt. Exemple de situații în care poate avea loc
publicarea greșită a prețului sunt îndeosebi cele de mai jos:

 • prețul produsului este greșit la prima vedere (de exemplu, nu ia în considerare
  prețul de achiziție);
 • la prețul produsului este în plus sau lipsește una sau mai multe cifre;
 • reducerea la produs depășește 50% fără ca produsul să fie parte a unei campanii
  speciale de marketing sau a unei acțiuni de lichidare de stoc marcate cu un
  simbol special.

Potrivit legii privind evidența electronică a încasărilor, vânzătorul este obligat să-i emită cumpărătorului chitanță. Simultan, este obligat să introducă online în evidența administrației fiscale încasarea primită și, în cazul unei pene tehnice, trebuie să facă acest lucru în termen de 48 de ore.

12. Reducerile și cupoanele de reducere

Vânzătorul acordă diferite tipuri de reducere (pentru fidelitate, volum, pentru recomandarea către cunoștințe etc.). Fiecare reducere are reguli pentru utilizare.

În cazul în care reducerea sau cuponul de reducere vor fi folosite în contradicție cu regulile pentru reducerea dată sau cuponul de reducere dat, vânzătorul are dreptul să refuze o astfel de folosire a reducerii sau a cuponului de reducere. În acest caz, cumpărătorul este informat și i se va oferi posibilitatea de soluționare a comenzii fără această reducere sau fără cuponul folosit.

Regulile și condițiile pentru exercitarea dreptului la o reducere concretă sunt atașate fie direct la reducere (sub formă de informații), fie lângă reducere este menționat linkul către site-ul web, unde sunt descrise regulile pentru reducere. În cazul în care, în cursul interpretării reducerii, se ajunge la situații neclare, este valabilă interpretarea vânzătorului.

Fiecare reducere sau cupon se pot folosi doar o singură dată, dacă nu este specificat expres altceva. În cazul folosirii de mai multe ori, vânzătorul are dreptul să refuze recunoașterea unei astfel de reduceri.

În cazul în care reducerea o folosește cumpărătorul care nu este consumator și nu este vorba de cumpărarea voucherelor cadou, vânzătorul are dreptul să refuze o astfel de folosire a reducerii și a cuponului de reducere.

În cazul în care valoarea voucherului cadou sau a cuponului de reducere este mai mare decât valoarea întregii cumpărături, diferența nu se transferă pe noul voucher sau cupon și suma nefolosită nu se plătește retroactiv.

13. Principii pentru procesarea datelor cu caracter personal și condiții pentru protecția acestora

Prezentele principii reglementează modalitatea în care procesăm datele cu caracter personal ale clienților noștri și ale persoanelor interesate de serviciile și produsele noastre.

Datele cu caracter personal sunt toate informațiile care vă identifică pe dumneavoastră ca și client sau în baza cărora dumneavoastră puteți fi identificați, precum și informațiile referitoare la dumneavoastră.

Procesarea datelor cu caracter personal este orice operație cu datele cu caracter personal efectuată cu ajutorul sau fără ajutorul unor procedee automatizate, cum este colectarea, înregistrarea, ordonarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, căutarea, consultarea, utilizarea, accesorizarea prin transfer, difuzarea sau orice altă accesorizare, ordonare sau combinare, restricționare, ștergere sau distrugere. Procesarea este procesarea total sau parțial automatizată a datelor cu caracter personal ale clientului iar procesarea neautomatizată este doar atunci când datele cu caracter personal sunt cuprinse în evidență sau urmează a fi încadrate în aceasta.

Clientul este persoana cu care avem sau am avut negociat raportul contractual privind livrarea produselor sau prestarea serviciilor sau cazul în care această persoană și-a exprimat interesul față de produsele sau serviciile noastre.


14.1 PRINCIPIILE DE BAZĂ

În cursul procesării datelor cu caracter personal procedăm în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, Regulament general privind protecția datelor cu caracter personal și cu alte reglementări juridice în vigoare.  

 

Regulile de bază, pe care le respectăm în cursul procesării datelor cu caracter personal, sunt:

 

14.1.1 Legalitatea, corectitudinea și transparența

Datele dumneavoastră cu caracter personal le procesăm corect și prin modalitate legală și transparentă.

14.1.2 Restricționarea pentru un anumit scop

Datele dumneavoastră cu caracter personal le colectăm exclusiv pentru anumite scopuri exprimate expres și legitime, aceste date cu caracter personal nefiind procesate în modalitatea incompatibilă cu aceste scopuri.

14.1.3 Minimizarea

Datele cu caracter personal le procesăm doar într-o limită adecvată, relevantă și restricționată, și anume în raport de scopul pentru care procesăm datele cu caracter personal.

14.1.4 Restricționarea stocării

Datele dumneavoastră cu caracter personal le stocăm într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă nu mai lungă decât cea necesară pentru scopuri indispensabile, pentru care procesăm datele cu caracter personal.

 

14.1.5 Exactitatea

Ne străduim ca datele cu caracter personal, pe care le procesăm, să fie exacte și, în caz de nevoie, să fie actualizate. Adoptăm orice măsuri rezonabile pentru ca datele cu caracter personal, care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care le procesăm, să fie șterse sau rectificate fără întârziere.

14.1.6 Integritatea și confidențialitatea

Asigurăm protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le procesăm. Datele dumneavoastră cu caracter personal le procesăm în modalitatea care asigură securizarea adecvată a acestora, inclusiv protecția cu ajutorul unor măsuri tehnice și organizatorice contra unei procesări neautorizate sau ilegale și contra pierderii accidentale, contra distrugerii sau deteriorării.

Datele cu caracter personal ale clienților noștri le procesăm în următoarele scopuri: 1) administrarea contractelor și a raporturilor contractuale și 2) în scopuri de marketing și comerciale. Unele date, care pot fi, în anumite împrejurări, identificate cu o persoană fizică concretă, sunt în continuare produsul utilizării în cadrul tehnologiilor cookies și web beacons.


14.2 DATELE CU CARACTER PERSONAL PENTRU ADMINISTRAREA CONTRACTELOR ȘI A RAPORTURILOR CONTRACTUALE

Procesăm datele cu caracter personal cuprinse în contractele pe care le-ați încheiat cu noi și datele cu caracter personal care vor rezulta din executarea acestor contracte. Este îndeosebi vorba de datele de identificare și datele de contact, datele privind obiectul contractului și datele privind derularea raportului contractual, inclusiv comunicarea de afaceri cu clientul. Raport contractual este și fiecare comandă de produse prin intermediul e-shopului nostru.

Trebuie să procesăm datele cu caracter personal pentru a-i putea satisface pe clienții noștri în baza contractelor și a îndeplini obligațiile conexe (de exemplu, ținerea evidenței contabile și stocarea înregistrărilor contabile pe perioada stabilită prin lege).

Datele cu caracter personal destinate administrării contractelor și raporturilor contractuale le obținem, în primul rând, de la dumneavoastră, dar pot rezulta și în cursul executării raportului contractual (de exemplu, informațiile referitoare la livrarea de către transportator a produselor comandate ).

În cazul în care plătiți produsele sau serviciile noastre cu ajutorul cardului de plată, plata se realizează prin intermediul portalului de plăți ČSOB având sediul în Radlická 333/150, Praga 5, 15057 a.s. Societatea noastră nu are acces la datele cu caracter personal și nici la alte date prin intermediul cărora are loc autorizarea tranzacției de plată.

Datele cu caracter personal le stocăm doar pe o perioadă în care pot fi esențiale din punct de vedere juridic pentru realizarea obiectului dat al raportului contractual, deci până la expirarea termenelor de prescripție, stingere, stocare și alte termene similare stabilite prin reglementări juridice sau prevederile convenite de părți.

  
14.3 DATELE CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPURI DE MARKETING ȘI COMERCIALE

Datele cu caracter personal le mai procesăm și în scopuri de marketing și comerciale, și anume pentru a vă informa pe dumneavoastră referitor la ofertele și noutățile noastre, și anume, cel mai frecvent prin trimiterea de newsletter-e și de alte mesaje comerciale și ca să ne informăm, telefonic, prin e-mail sau printr-o altă modalitate similară, la clienții noștri și la alte persoane la care se poate presupune interesul față de oferta noastră. În aceste scopuri procesăm datele cu caracter personal și pentru a putea să personalizăm negocierea noastră cu dumneavoastră în scopul constituirii și executării raportului contractual.

Datele cu caracter personal în scopul contactării dumneavoastră cu o ofertă sau un alt mesaj comercial le procesăm doar atunci când există o presupunere rezonabilă că sunteți interesați de oferta noastră, și anume îndeosebi în cazul în care sunteți sau ați fost clienții noștri. Datele cu caracter personal în scopul personalizării negocierii noastre le procesăm doar în cazul în care ați avut cu noi un contact de afaceri (sub formă de cumpărare de produse, beneficiere de servicii sau exprimare de interes pentru cumpărarea produselor sau prestarea serviciilor).

Putem să vă trimitem mesajele comerciale pe adresa dumneavoastră de e-mail doar în cazul în care ne-ați comunicat această adresă ca un client de-al nostru sau dacă ne-ați dat consimțământul la folosirea adresei de e-mail în acest scop. Un astfel de consimțământ îl puteți revoca oricând, și anume prin modalitatea descrisă mai jos. În fiecare mesaj comercial transmis prin e-mail punem, în plus, o modalitate simplă de a putea refuza obținerea în continuare a mesajelor comerciale, sub formă de anulare electronică a abonamentului.

Din acest motiv procesăm următoarele tipuri de date cu caracter personal:

a) datele cu caracter personal de identificare și de contact (prenumele și numele, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon etc.)

b) Datele dumneavoastră cu caracter personal de profil în raport cu cooperarea noastră (de exemplu, istoricul și derularea raporturilor de afaceri, obiectul cumpărăturii, obiectul cererii de ofertă)

c) datele permițând personalizarea comunicării cu dumneavoastră.

Însă ca date de marketing și de contact, bineînțeles, nu vor fi procesare datele dumneavoastră cu caracter personal care furnizează informații referitoare la originea dumneavoastră rasială sau etnică, opiniile politice, convingerea religioasă sau filozofică sau calitatea de membru în sindicate, datele cu caracter personal genetice, datele cu caracter personal biometrice și datele privind starea sănătății dumneavoastră, viața sexuală sau orientarea sexuală.

Sursa datelor cu caracter personal de marketing și comerciale sunt pentru noi raporturile noastre contractuale cu dumneavoastră și mesajele pe care ni le trimiteți (prin intermediul formularelor online sau al rețelelor de socializare, telefonic etc.).

În ceea ce privește baza juridică a procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal, atunci este vorba de interesele noastre legitime pentru utilizarea datelor în scopuri de marketing și comercial, în interesul menținerii și dezvoltării contactelor de afaceri și a activității de afaceri. Aveți posibilitatea de a formula obiecții în legătură cu procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing și scopuri comerciale. În cazul în care formulați astfel de obiecții împotriva folosirii datelor cu caracter personal în scopul trimiterii mesajelor comerciale sau al altor forme de marketing direct, vom întrerupe imediat procesarea datelor în aceste scopuri. În cazul în care formulați o obiecție împotriva utilizării datelor dumneavoastră în scopul personalizării negocierii cu dumneavoastră, vom examina, în baza motivelor obiecțiilor, dacă nu există de partea noastră motive legitime serioase pentru continuarea procesării datelor cu caracter personal, care prevalează asupra intereselor dumneavoastră sau asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră, și vă vom informa dacă acceptăm obiecția. În cazul în care nu putem accepta obiecția, vă vom comunica motivul. Modalitatea pentru exercitarea obiecțiilor este descrisă mai jos.

Datele cu caracter personal în scopul contactării dumneavoastră cu oferta noastră sau cu alte mesaje comerciale le procesăm atâta timp, cât se poate presupune rezonabil interesul dumneavoastră față de oferta noastră, dacă însă nu ați formulat înainte o obiecțiune împotriva unei astfel de procesări. Datele cu caracter personal în scopuri de personalizare a negocierii le procesăm pe o perioadă de 10 ani de la data ultimului contact comercial cu dumneavoastră.


14.4 COOKIES, WEB BEACONS

Pe site-ul nostru web www.buvu.ro folosim tehnologia cookies, deci salvarea unor fișiere de text conținând date referitoare la accesarea site-ului web prin intermediul navigatorului de internet în calculatorul dumneavoastră, cu precizarea că la vizita repetată a site-ului web, datele salvate sunt trimise din nou către serverul nostru web. Cookies servesc pentru personalizarea setării site-ului web și îmbunătățirea experienței plăcute de utilizator, inclusiv stocarea pre-opțiunilor de utilizator. Cookies pot fi folosite și pentru adaptarea reclamei și urmărirea frecvenței de vizitare a site-ului web.

Putem folosi și tehnologia web beacons, și anume atât pe site-ul nostru web, cât și în mesajele de e-mail expediate. Web beacons sunt elemente grafice mici care sunt descărcate de pe serverul nostru web cu scopul urmăririi lizibilității mesajelor de e-mail, respectiv frecvenței de vizitare a site-ului web și al urmăririi comportamentului utilizatorilor pe acesta și, ulterior, în scopul optimizării serviciilor electronice pentru utilizator.

Personalizarea setării și urmărirea frecvenței de vizitare a site-ului, adaptarea reclamei, urmărirea interesului față de mesajele noastre reprezintă interesele noastre legitime în legătură cu îmbunătățirea calității serviciilor pe care vi le prestăm. Dacă însă nu doriți să folosim față de dumneavoastră cookies și web beacons, puteți împiedica acest lucru prin dezactivarea funcției pentru controlul cookies în calculatorul dumneavoastră, respectiv trimiterea cerințelor pentru descărcarea de web beacons, și anume prin efectuarea setării aferente în navigatorul dumneavoastră web. Datele cu caracter personal obținute cu ajutorul cookies și web beacons nu le utilizăm pentru identificarea dumneavoastră.  

Prezentul website folosește funcția Google Analytics integrată cu mica publicitate din Rețeaua de reclamă și implementează funcțiile de remarketing, rezumate ale vizualizărilor în Rețeaua de reclamă în Google, rezumatele demografice și rezumatele de interese Google Analytics.

Anularea utilizării funcțiilor Google Analytics pentru mica publicitate în Rețeaua de reclamă o puteți efectua cu ajutorul Setării reclamelor, în această secțiune putând și personaliza reclamele din Rețeaua de reclamă Google. Website-ul www.buvu.ro colectează cookies, dacă nu doriți să împărtășiți aceste informații cu site-ul www.buvu.ro , în navigatorul dumneavoastră puteți refuza colectarea de cookies.


14.5 PREDAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Bineînțeles, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt pentru noi confidențiale. Cu excepțiile descrise în punctele care urmează, datele cu caracter personal nu le predăm către terți. Nu tranzacționăm în niciun fel datele cu caracter personal.

Datele cu caracter personal le putem preda către entitățile care efectuează pentru noi procesarea datelor cu caracter personal sau care ne prestează servicii ale căror parte indispensabilă este accesorizarea datelor cu caracter personal. Este îndeosebi vorba de entitățile care ne prestează servicii de contabilitate, consultanță fiscală, servicii din domeniul tehnologiei informației, servicii referitoare la baza de date sau, de exemplu, servicii juridice. Destinatarii însă nu procesează independent datele cu caracter personal, ci doar potrivit instrucțiunilor noastre. Răspundem pentru faptul că de partea lor nu se produce utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal accesorizate acestora și că, cu aceștia, sunt negociate angajamente privind integritatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal, precum și alte angajamente care trebuie negociate potrivit reglementărilor juridice în vigoare.

Noi suntem în drept să predăm datele cu caracter personal către terți și atunci când dumneavoastră vă exprimați consimțământul în acest sens, și anume în condițiile consimțământului acordat. Consimțământul acordat îl puteți revoca oricând.

Datele dumneavoastră cu caracter personal se pot preda către terți și în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligației noastre sau dacă aceasta este necesar datorită naturii obiectului, îndeosebi pentru îndeplinirea raportului contractual a cărui parte sunteți (de exemplu, predarea datelor cu caracter personal strict necesare către companiile de transport în scopul livrării produselor cumpărate sau operatorilor sistemelor de carduri de plată în scopul achitării prețului de vânzare-cumpărare).

Datele dumneavoastră cu caracter personal le stocăm la noi și nu le transmitem în alte țări.

 

14.6 DREPTURILE CLIENȚILOR NOȘTRI

14.6.1 Dreptul la informații

Aveți dreptul să cereți și să obțineți de la noi confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt procesate de noi. În caz afirmativ, aveți dreptul de a accesa datele cu caracter personal procesate și la informațiile privind detaliile procesării și sursele datelor cu caracter personal. În cazul în care ne-ați furnizat datele cu caracter personal în baza consimțământului dumneavoastră sau în legătură cu îndeplinirea obligațiilor contractuale și, dacă este vorba de datele cu caracter personal procesate automat, aveți dreptul să le obțineți în formă structurată, în format obișnuit și lizibile automat.

14.6.2 Dreptul la rectificarea, ștergerea și restricționarea procesării datelor

Aveți dreptul să cereți ca noi, fără întârziere inutilă, să rectificăm datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte, și anume inclusiv completarea datelor cu caracter personal incomplete. Aveți și dreptul de a cere ca noi să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă nu avem motive juridice suficiente pentru procesare (de exemplu, în cazul unei obiecții formulate împotriva procesării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct). La solicitarea dumneavoastră, în loc de ștergerea datelor cu caracter personal, vom restricționa procesarea acestora, adică datele cu caracter personal vor fi doar stocate și nu vor fi procesate într-un alt mod fără consimțământul dumneavoastră.

14.6.3 Dreptul la formularea obiecțiilor

Aveți dreptul de a formula oricând obiecție împotriva procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct cu precizarea că datele cu caracter personal nu vor mai fi procesate în continuare în acest scop. În cazul în care formulați o obiecție împotriva procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal în alte cazuri, când procesăm datele cu caracter personal în baza intereselor noastre legitime, mai întâi examinăm dacă de partea noastră nu există motive legitime serioase pentru continuarea procesării, care prevalează asupra motivelor dumneavoastră sau a drepturilor și libertăților dumneavoastră și vă vom informa dacă acceptăm obiecția dumneavoastră sau dacă acest nu lucru nu poate fi făcut și de ce.

Aveți dreptul de a vă exercita drepturile prin orice formă care mijlocește clar conținutul cererii dumneavoastră, al notificării sau al obiecției, îndeosebi în formă electronică pe eshop@buvu.ro. În cazul în care solicitați ca noi să adoptăm o anumită măsură, vă vom furniza informații referitoare la măsurile adoptate, și anume fără întârziere inutilă, cel târziu în termen de o lună de la obținerea cererii. În cazuri indispensabile, termenul stabilit poate fi prelungit cu până la două luni, cu obligația ca dumneavoastră să fiți informați la timp.

Instrucțiune privind dreptul de acces la datele cu caracter personal. Aveți dreptul să-i cereți Operatorului, eventual direct Administratorului, să vă furnizeze informații în legătură cu Datele mele cu caracter personal procesate, informații care îmi vor fi predate fără întârziere inutilă. Conținutul informației va fi întotdeauna comunicarea privind (i) scopul procesării Datelor mele cu caracter personal, (ii) datele cu caracter personal, eventual categoriile de date cu caracter personal, care fac obiectul procesării, inclusiv toate informațiile accesibile privind sursele acestora, (iii) natura procesării automatizate în legătură cu utilizarea acesteia pentru adoptarea deciziilor în cazul în care, în baza acestei procesări, se efectuează acte sau hotărâri al căror conținut este intervenția în datele mele cu caracter personal și în interesele legitime și (iv) destinatarul, eventual categoriile de destinatari. Pentru furnizarea informației, Administratorul, eventual pentru Administrator, Operatorul, este în drept să ceară plata adecvată care nu depășește costurile strict necesare pentru furnizarea informației.
Instrucțiuni privind alte drepturi. În cazul în care constat sau voi considera că Administratorul sau Operatorul efectuează procesarea Datelor mele cu caracter personal, care este în contradicție cu protecția vieții private și personale sau în contradicție cu legea, îndeosebi dacă datele mele sunt inexacte având în vedere scopul procesării acestora, pot (i) să cer ca Administratorul sau Operatorul să-mi dea o explicație sau (ii) pot cere ca Administratorul sau Operatorul să înlăture situația astfel apărută. Îndeosebi poate fi vorba de blocarea, rectificarea, completarea sau lichidarea Datelor mele cu caracter personal. În cazul în care cererea mea va fi recunoscută ca justificată, Administratorul sau Operatorul vor remedia starea necorespunzătoare. În cazul în care Administratorul sau Operatorul nu soluționează pozitiv cererea, pot contacta Autoritatea pentru Protecție a Datelor cu caracter Personal.

Instrucțiunile referitoare la drepturile potrivit Regulamentului (UE) nr. 2016/679 din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește procesarea datelor cu caracter personal și libera circulația a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal) – acest Regulament nr. 2016/679 denumit în continuare „General Data Protection Regulation“ sau doar „GDPR“.
Confirm că am fost instruit (instruită) în legătură cu drepturile mele referitoare la procesarea Datelor mele cu caracter personal, și anume în intențiile prevederilor art. 13, 15-22 și 34 GDPR.

În cazul în care considerați că s-a adus atingere drepturilor dumneavoastră în legătură cu modalitatea în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți depune contestație la Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal vezi www.uoou.cz.

 

Prezentele principii și condiții pentru protecția datelor cu caracter personal au intrat în vigoare la data de 25.5.2018

15. Prevederi finale

Comanda consumatorului, după remiterea sa către vânzător drept propunere de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare, se arhivează în scopul îndeplinirii acesteia și pentru evidența ulterioară. Fiecare pas tehnic ducând la încheierea contractului este clar pentru consumator din procesul de plasare a comenzii propriu-zis. Cumpărătorul are posibilitatea să corecteze greșelile produse în cursul introducerii datelor înainte de plasarea comenzii. Cheltuielile cu mijloacele tehnice la distanță (telefon, internet etc.) pentru realizarea comenzii propriu-zise sunt suportate de către cumpărător. Acești termeni și condiții îi permit consumatorului arhivarea și reproducerea acestora.

16. Alte drepturi și obligații ale părților contractante

Cumpărătorul obține dreptul de proprietate asupra produselor prin achitarea întregului preț de vânzare-cumpărare pentru produse. În ceea ce privește cumpărătorul, vânzătorul nu este legat prin niciun fel coduri de comportament în sensul art. 1826 alin. 1 lit. e) din Codul penal al Republicii Cehe. Pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor de consumator din contractul de vânzare-cumpărare are competență Inspecția Comercială Cehă aferentă, având sediul în Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Republica Cehă, nr. de identificare: 000 20 869, adresa de internet: http://www.coi.cz. Vânzătorul este în drept să vândă produsele în baza licenței de funcționare. Controlul în ceea ce privește licența de funcționare o efectuează, în cadrul competenței sale, autoritatea pentru licențele de funcționare aferentă. Supravegherea domeniului protecției datelor cu caracter personal este efectuată de către Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a Republicii Cehe. Inspecția Comercială Cehă exercită, în limita definită, printre altele, supravegherea respectării Legii nr. 634/1992 Culegere privind protecția consumatorului, cu modificările ulterioare. Prin prezenta, cumpărătorul preia asupra sa răspunderea modificării împrejurărilor în sensul art. 1765 alin. 2 din Codul civil al Republicii Cehe.

Tel: +420773960142


Produsele au fost puse în coș