Autentificați-vă

Administrare cont

Reducere la prima cumpărătură pe Buvu.ro 16 LEI *

* Reducerea o puteți folosi pentru o comandă în valoare de peste 160 LEI
 
 

Politica de confidențialitate

PRINCIPII PENTRU PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI CONDIȚII PENTRU PROTECȚIA ACESTORA


Prezentele principii reglementează modalitatea în care procesăm datele cu caracter personal ale clienților noștri și ale persoanelor interesate de serviciile și produsele noastre.

Datele cu caracter personal sunt toate informațiile care vă identifică pe dumneavoastră ca și client sau în baza cărora dumneavoastră puteți fi identificați, precum și informațiile referitoare la dumneavoastră.

Procesarea datelor cu caracter personal este orice operație cu datele cu caracter personal efectuată cu ajutorul sau fără ajutorul unor procedee automatizate, cum este colectarea, înregistrarea, ordonarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, căutarea, consultarea, utilizarea, accesorizarea prin transfer, difuzarea sau orice altă accesorizare, ordonare sau combinare, restricționare, ștergere sau distrugere. Procesarea este procesarea total sau parțial automatizată a datelor cu caracter personal ale clientului iar procesarea neautomatizată este doar atunci când datele cu caracter personal sunt cuprinse în evidență sau urmează a fi încadrate în aceasta.

Clientul este persoana cu care avem sau am avut negociat raportul contractual privind livrarea produselor sau prestarea serviciilor sau cazul în care această persoană și-a exprimat interesul față de produsele sau serviciile noastre.


PRINCIPIILE DE BAZĂ

În cursul procesării datelor cu caracter personal procedăm în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, Regulament general privind protecția datelor cu caracter personal și cu alte reglementări juridice în vigoare.  

 

Regulile de bază, pe care le respectăm în cursul procesării datelor cu caracter personal, sunt:

 

1) Legalitatea, corectitudinea și transparența

Datele dumneavoastră cu caracter personal le procesăm corect și prin modalitate legală și transparentă.

2) Restricționarea pentru un anumit scop

Datele dumneavoastră cu caracter personal le colectăm exclusiv pentru anumite scopuri exprimate expres și legitime, aceste date cu caracter personal nefiind procesate în modalitatea incompatibilă cu aceste scopuri.

3) Minimizarea

Datele cu caracter personal le procesăm doar într-o limită adecvată, relevantă și restricționată, și anume în raport de scopul pentru care procesăm datele cu caracter personal.

4) Restricționarea stocării

Datele dumneavoastră cu caracter personal le stocăm într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă nu mai lungă decât cea necesară pentru scopuri indispensabile, pentru care procesăm datele cu caracter personal.

 

5) Exactitatea

Ne străduim ca datele cu caracter personal, pe care le procesăm, să fie exacte și, în caz de nevoie, să fie actualizate. Adoptăm orice măsuri rezonabile pentru ca datele cu caracter personal, care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care le procesăm, să fie șterse sau rectificate fără întârziere.

6) Integritatea și confidențialitatea

Asigurăm protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le procesăm. Datele dumneavoastră cu caracter personal le procesăm în modalitatea care asigură securizarea adecvată a acestora, inclusiv protecția cu ajutorul unor măsuri tehnice și organizatorice contra unei procesări neautorizate sau ilegale și contra pierderii accidentale, contra distrugerii sau deteriorării.

Datele cu caracter personal ale clienților noștri le procesăm în următoarele scopuri: 1) administrarea contractelor și a raporturilor contractuale și 2) în scopuri de marketing și comerciale. Unele date, care pot fi, în anumite împrejurări, identificate cu o persoană fizică concretă, sunt în continuare produsul utilizării în cadrul tehnologiilor cookies și web beacons.


DATELE CU CARACTER PERSONAL PENTRU ADMINISTRAREA CONTRACTELOR ȘI A RAPORTURILOR CONTRACTUALE

Procesăm datele cu caracter personal cuprinse în contractele pe care le-ați încheiat cu noi și datele cu caracter personal care vor rezulta din executarea acestor contracte. Este îndeosebi vorba de datele de identificare și datele de contact, datele privind obiectul contractului și datele privind derularea raportului contractual, inclusiv comunicarea de afaceri cu clientul. Raport contractual este și fiecare comandă de produse prin intermediul e-shopului nostru.

Trebuie să procesăm datele cu caracter personal pentru a-i putea satisface pe clienții noștri în baza contractelor și a îndeplini obligațiile conexe (de exemplu, ținerea evidenței contabile și stocarea înregistrărilor contabile pe perioada stabilită prin lege).

Datele cu caracter personal destinate administrării contractelor și raporturilor contractuale le obținem, în primul rând, de la dumneavoastră, dar pot rezulta și în cursul executării raportului contractual (de exemplu, informațiile referitoare la livrarea de către transportator a produselor comandate ).

În cazul în care plătiți produsele sau serviciile noastre cu ajutorul cardului de plată, plata se realizează prin intermediul portalului de plăți ČSOB având sediul în Radlická 333/150, Praga 5, 15057 a.s. Societatea noastră nu are acces la datele cu caracter personal și nici la alte date prin intermediul cărora are loc autorizarea tranzacției de plată.

Datele cu caracter personal le stocăm doar pe o perioadă în care pot fi esențiale din punct de vedere juridic pentru realizarea obiectului dat al raportului contractual, deci până la expirarea termenelor de prescripție, stingere, stocare și alte termene similare stabilite prin reglementări juridice sau prevederile convenite de părți.

  
DATELE CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPURI DE MARKETING ȘI COMERCIALE

Datele cu caracter personal le mai procesăm și în scopuri de marketing și comerciale, și anume pentru a vă informa pe dumneavoastră referitor la ofertele și noutățile noastre, și anume, cel mai frecvent prin trimiterea de newsletter-e și de alte mesaje comerciale și ca să ne informăm, telefonic, prin e-mail sau printr-o altă modalitate similară, la clienții noștri și la alte persoane la care se poate presupune interesul față de oferta noastră. În aceste scopuri procesăm datele cu caracter personal și pentru a putea să personalizăm negocierea noastră cu dumneavoastră în scopul constituirii și executării raportului contractual.

Datele cu caracter personal în scopul contactării dumneavoastră cu o ofertă sau un alt mesaj comercial le procesăm doar atunci când există o presupunere rezonabilă că sunteți interesați de oferta noastră, și anume îndeosebi în cazul în care sunteți sau ați fost clienții noștri. Datele cu caracter personal în scopul personalizării negocierii noastre le procesăm doar în cazul în care ați avut cu noi un contact de afaceri (sub formă de cumpărare de produse, beneficiere de servicii sau exprimare de interes pentru cumpărarea produselor sau prestarea serviciilor).

Putem să vă trimitem mesajele comerciale pe adresa dumneavoastră de e-mail doar în cazul în care ne-ați comunicat această adresă ca un client de-al nostru sau dacă ne-ați dat consimțământul la folosirea adresei de e-mail în acest scop. Un astfel de consimțământ îl puteți revoca oricând, și anume prin modalitatea descrisă mai jos. În fiecare mesaj comercial transmis prin e-mail punem, în plus, o modalitate simplă de a putea refuza obținerea în continuare a mesajelor comerciale, sub formă de anulare electronică a abonamentului.

Din acest motiv procesăm următoarele tipuri de date cu caracter personal:

1) datele cu caracter personal de identificare și de contact (prenumele și numele, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon etc.)

2) Datele dumneavoastră cu caracter personal de profil în raport cu cooperarea noastră (de exemplu, istoricul și derularea raporturilor de afaceri, obiectul cumpărăturii, obiectul cererii de ofertă)

3) datele permițând personalizarea comunicării cu dumneavoastră.

Însă ca date de marketing și de contact, bineînțeles, nu vor fi procesare datele dumneavoastră cu caracter personal care furnizează informații referitoare la originea dumneavoastră rasială sau etnică, opiniile politice, convingerea religioasă sau filozofică sau calitatea de membru în sindicate, datele cu caracter personal genetice, datele cu caracter personal biometrice și datele privind starea sănătății dumneavoastră, viața sexuală sau orientarea sexuală.

Sursa datelor cu caracter personal de marketing și comerciale sunt pentru noi raporturile noastre contractuale cu dumneavoastră și mesajele pe care ni le trimiteți (prin intermediul formularelor online sau al rețelelor de socializare, telefonic etc.).

În ceea ce privește baza juridică a procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal, atunci este vorba de interesele noastre legitime pentru utilizarea datelor în scopuri de marketing și comercial, în interesul menținerii și dezvoltării contactelor de afaceri și a activității de afaceri. Aveți posibilitatea de a formula obiecții în legătură cu procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing și scopuri comerciale. În cazul în care formulați astfel de obiecții împotriva folosirii datelor cu caracter personal în scopul trimiterii mesajelor comerciale sau al altor forme de marketing direct, vom întrerupe imediat procesarea datelor în aceste scopuri. În cazul în care formulați o obiecție împotriva utilizării datelor dumneavoastră în scopul personalizării negocierii cu dumneavoastră, vom examina, în baza motivelor obiecțiilor, dacă nu există de partea noastră motive legitime serioase pentru continuarea procesării datelor cu caracter personal, care prevalează asupra intereselor dumneavoastră sau asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră, și vă vom informa dacă acceptăm obiecția. În cazul în care nu putem accepta obiecția, vă vom comunica motivul. Modalitatea pentru exercitarea obiecțiilor este descrisă mai jos.

Datele cu caracter personal în scopul contactării dumneavoastră cu oferta noastră sau cu alte mesaje comerciale le procesăm atâta timp, cât se poate presupune rezonabil interesul dumneavoastră față de oferta noastră, dacă însă nu ați formulat înainte o obiecțiune împotriva unei astfel de procesări. Datele cu caracter personal în scopuri de personalizare a negocierii le procesăm pe o perioadă de 10 ani de la data ultimului contact comercial cu dumneavoastră.


COOKIES, WEB BEACONS

Pe site-ul nostru web www.buvu.ro folosim tehnologia cookies, deci salvarea unor fișiere de text conținând date referitoare la accesarea site-ului web prin intermediul navigatorului de internet în calculatorul dumneavoastră, cu precizarea că la vizita repetată a site-ului web, datele salvate sunt trimise din nou către serverul nostru web. Cookies servesc pentru personalizarea setării site-ului web și îmbunătățirea experienței plăcute de utilizator, inclusiv stocarea pre-opțiunilor de utilizator. Cookies pot fi folosite și pentru adaptarea reclamei și urmărirea frecvenței de vizitare a site-ului web.

Putem folosi și tehnologia web beacons, și anume atât pe site-ul nostru web, cât și în mesajele de e-mail expediate. Web beacons sunt elemente grafice mici care sunt descărcate de pe serverul nostru web cu scopul urmăririi lizibilității mesajelor de e-mail, respectiv frecvenței de vizitare a site-ului web și al urmăririi comportamentului utilizatorilor pe acesta și, ulterior, în scopul optimizării serviciilor electronice pentru utilizator.

Personalizarea setării și urmărirea frecvenței de vizitare a site-ului, adaptarea reclamei, urmărirea interesului față de mesajele noastre reprezintă interesele noastre legitime în legătură cu îmbunătățirea calității serviciilor pe care vi le prestăm. Dacă însă nu doriți să folosim față de dumneavoastră cookies și web beacons, puteți împiedica acest lucru prin dezactivarea funcției pentru controlul cookies în calculatorul dumneavoastră, respectiv trimiterea cerințelor pentru descărcarea de web beacons, și anume prin efectuarea setării aferente în navigatorul dumneavoastră web. Datele cu caracter personal obținute cu ajutorul cookies și web beacons nu le utilizăm pentru identificarea dumneavoastră.  

Prezentul website folosește funcția Google Analytics integrată cu mica publicitate din Rețeaua de reclamă și implementează funcțiile de remarketing, rezumate ale vizualizărilor în Rețeaua de reclamă în Google, rezumatele demografice și rezumatele de interese Google Analytics.

Anularea utilizării funcțiilor Google Analytics pentru mica publicitate în Rețeaua de reclamă o puteți efectua cu ajutorul Setării reclamelor, în această secțiune putând și personaliza reclamele din Rețeaua de reclamă Google. Website-ul www.buvu.ro colectează cookies, dacă nu doriți să împărtășiți aceste informații cu site-ul www.buvu.ro , în navigatorul dumneavoastră puteți refuza colectarea de cookies.


PREDAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Bineînțeles, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt pentru noi confidențiale. Cu excepțiile descrise în punctele care urmează, datele cu caracter personal nu le predăm către terți. Nu tranzacționăm în niciun fel datele cu caracter personal.

Datele cu caracter personal le putem preda către entitățile care efectuează pentru noi procesarea datelor cu caracter personal sau care ne prestează servicii ale căror parte indispensabilă este accesorizarea datelor cu caracter personal. Este îndeosebi vorba de entitățile care ne prestează servicii de contabilitate, consultanță fiscală, servicii din domeniul tehnologiei informației, servicii referitoare la baza de date sau, de exemplu, servicii juridice. Destinatarii însă nu procesează independent datele cu caracter personal, ci doar potrivit instrucțiunilor noastre. Răspundem pentru faptul că de partea lor nu se produce utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal accesorizate acestora și că, cu aceștia, sunt negociate angajamente privind integritatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal, precum și alte angajamente care trebuie negociate potrivit reglementărilor juridice în vigoare.

Noi suntem în drept să predăm datele cu caracter personal către terți și atunci când dumneavoastră vă exprimați consimțământul în acest sens, și anume în condițiile consimțământului acordat. Consimțământul acordat îl puteți revoca oricând.

Datele dumneavoastră cu caracter personal se pot preda către terți și în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligației noastre sau dacă aceasta este necesar datorită naturii obiectului, îndeosebi pentru îndeplinirea raportului contractual a cărui parte sunteți (de exemplu, predarea datelor cu caracter personal strict necesare către companiile de transport în scopul livrării produselor cumpărate sau operatorilor sistemelor de carduri de plată în scopul achitării prețului de vânzare-cumpărare).

Datele dumneavoastră cu caracter personal le stocăm la noi și nu le transmitem în alte țări.

 

DREPTURILE CLIENȚILOR NOȘTRI

1) Dreptul la informații

Aveți dreptul să cereți și să obțineți de la noi confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt procesate de noi. În caz afirmativ, aveți dreptul de a accesa datele cu caracter personal procesate și la informațiile privind detaliile procesării și sursele datelor cu caracter personal. În cazul în care ne-ați furnizat datele cu caracter personal în baza consimțământului dumneavoastră sau în legătură cu îndeplinirea obligațiilor contractuale și, dacă este vorba de datele cu caracter personal procesate automat, aveți dreptul să le obțineți în formă structurată, în format obișnuit și lizibile automat.

2) Dreptul la rectificarea, ștergerea și restricționarea procesării datelor

Aveți dreptul să cereți ca noi, fără întârziere inutilă, să rectificăm datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte, și anume inclusiv completarea datelor cu caracter personal incomplete. Aveți și dreptul de a cere ca noi să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă nu avem motive juridice suficiente pentru procesare (de exemplu, în cazul unei obiecții formulate împotriva procesării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct). La solicitarea dumneavoastră, în loc de ștergerea datelor cu caracter personal, vom restricționa procesarea acestora, adică datele cu caracter personal vor fi doar stocate și nu vor fi procesate într-un alt mod fără consimțământul dumneavoastră.

3) Dreptul la formularea obiecțiilor

Aveți dreptul de a formula oricând obiecție împotriva procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct cu precizarea că datele cu caracter personal nu vor mai fi procesate în continuare în acest scop. În cazul în care formulați o obiecție împotriva procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal în alte cazuri, când procesăm datele cu caracter personal în baza intereselor noastre legitime, mai întâi examinăm dacă de partea noastră nu există motive legitime serioase pentru continuarea procesării, care prevalează asupra motivelor dumneavoastră sau a drepturilor și libertăților dumneavoastră și vă vom informa dacă acceptăm obiecția dumneavoastră sau dacă acest nu lucru nu poate fi făcut și de ce.

Aveți dreptul de a vă exercita drepturile prin orice formă care mijlocește clar conținutul cererii dumneavoastră, al notificării sau al obiecției, îndeosebi în formă electronică pe eshop@buvu.ro. În cazul în care solicitați ca noi să adoptăm o anumită măsură, vă vom furniza informații referitoare la măsurile adoptate, și anume fără întârziere inutilă, cel târziu în termen de o lună de la obținerea cererii. În cazuri indispensabile, termenul stabilit poate fi prelungit cu până la două luni, cu obligația ca dumneavoastră să fiți informați la timp.

Instrucțiune privind dreptul de acces la datele cu caracter personal. Aveți dreptul să-i cereți Operatorului, eventual direct Administratorului, să vă furnizeze informații în legătură cu Datele mele cu caracter personal procesate, informații care îmi vor fi predate fără întârziere inutilă. Conținutul informației va fi întotdeauna comunicarea privind (i) scopul procesării Datelor mele cu caracter personal, (ii) datele cu caracter personal, eventual categoriile de date cu caracter personal, care fac obiectul procesării, inclusiv toate informațiile accesibile privind sursele acestora, (iii) natura procesării automatizate în legătură cu utilizarea acesteia pentru adoptarea deciziilor în cazul în care, în baza acestei procesări, se efectuează acte sau hotărâri al căror conținut este intervenția în datele mele cu caracter personal și în interesele legitime și (iv) destinatarul, eventual categoriile de destinatari. Pentru furnizarea informației, Administratorul, eventual pentru Administrator, Operatorul, este în drept să ceară plata adecvată care nu depășește costurile strict necesare pentru furnizarea informației.
Instrucțiuni privind alte drepturi. În cazul în care constat sau voi considera că Administratorul sau Operatorul efectuează procesarea Datelor mele cu caracter personal, care este în contradicție cu protecția vieții private și personale sau în contradicție cu legea, îndeosebi dacă datele mele sunt inexacte având în vedere scopul procesării acestora, pot (i) să cer ca Administratorul sau Operatorul să-mi dea o explicație sau (ii) pot cere ca Administratorul sau Operatorul să înlăture situația astfel apărută. Îndeosebi poate fi vorba de blocarea, rectificarea, completarea sau lichidarea Datelor mele cu caracter personal. În cazul în care cererea mea va fi recunoscută ca justificată, Administratorul sau Operatorul vor remedia starea necorespunzătoare. În cazul în care Administratorul sau Operatorul nu soluționează pozitiv cererea, pot contacta Autoritatea pentru Protecție a Datelor cu caracter Personal.

Instrucțiunile referitoare la drepturile potrivit Regulamentului (UE) nr. 2016/679 din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește procesarea datelor cu caracter personal și libera circulația a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal) – acest Regulament nr. 2016/679 denumit în continuare „General Data Protection Regulation“ sau doar „GDPR“.
Confirm că am fost instruit (instruită) în legătură cu drepturile mele referitoare la procesarea Datelor mele cu caracter personal, și anume în intențiile prevederilor art. 13, 15-22 și 34 GDPR.

În cazul în care considerați că s-a adus atingere drepturilor dumneavoastră în legătură cu modalitatea în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți depune contestație la Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal vezi www.uoou.cz.

 

Prezentele principii și condiții pentru protecția datelor cu caracter personal au intrat în vigoare la data de 25.5.2018


Produsele au fost puse în coș